Naše reference

M&Ž poskytuje komplexní právní služby více než osmi desítkám stálých klientů. Klientela M&Ž zahrnuje široké spektrum podnikatelských subjektů s orientací zejména na střední podniky, malé podniky, mikropodniky a rodinné firmy.

Vzhledem k tomu, že si každého klienta vážíme, ať již se jedná o velikou společnost či malého podnikatele, nechceme na těchto webových stránkách vyzdvihovat uvedením konkrétní firmy jednoho klienta před druhým. Rádi se však pochlubíme tím, že mezi klienty M&Ž patří například velké a malé zemědělské podniky, společnosti z oboru strojírenství, automotive, podlahářství, pokrývačství, autodopravy. Právní služby poskytujeme reklamním agenturám, agenturám práce atd. Důvěru v M&Ž má také řada obcí Valašska.

70 mil. Kč

Součet vymáhaných nároků pro klienty M&Ž v soudních či jiných řízeních každoročně převyšuje částku 70.000.000,- Kč.

600 dokumentů

Pracovněprávní agenda je značně rozsáhlá a odborníci z M&Ž každoročně připraví či zrevidují na více než 600 dokumentů z oblasti pracovního práva.

300 mil. Kč

Každý rok M&Ž připraví a úspěšně zrealizuje několik desítek transakcí s nemovitostmi s celkovou hodnotou plnění v úrovni ne nižší než 300.000.000,- Kč.

8300 dokumentů

Pro klienty M&Ž každoročně připraví více než 8.300 dokumentů (smlouvy, prohlášení, právní analýzy, apod.) a vyjádření ke specifickým úkolům, a to ve všech oborech práva napříč celým právním řádem České republiky.