Úvodní představení

Advokátní kancelář Maršálek & Žíla ("M&Ž") byla založena Mgr. Petrem Maršálkem a Mgr. Michalem Žílou v roce 2009. Pro větší složitost případů a růst tržeb došlo k 1.5.2021 k transformaci na společnost s ručením omezením a ke změně názvu na Maršálek & Žíla, advokátní kancelář, s.r.o.

V poměrně krátkém čase na to došlo k další významné změně, a to když se k 1.8.2021 stali novými společníky a jednateli Mgr. Jiří Kolínek a Mgr. Karel Laža. V listopadu 2023 úspěšně složili advokátní zkoušky kolegyně Mgr. Vendula Horáková a kolega Mgr. Ing. Jan Smilek.

M&Ž staví svoji práci na dlouhodobé spolupráci s klienty. Byť převažující základna M&Ž je tvořena firemní klientelou, kdy M&Ž poskytuje firmám právní služby za předem dohodnutou zpravidla měsíční odměnu, pro zvyšující se zájem o právní služby začala M&Ž poskytovat konzultace a zastoupení v právních sporech i fyzickým osobám z řad občanů.

Klienti M&Ž oceňují především individuální přístup právníků, operativní a flexibilní pracovní nasazení všech členů týmu a zejména kvalitní právní řešení.

2009 – založení kanceláře

2021 – transformace na společnost s ručením omezením

2021 – rozšíření počtu společníků o nové 2 partnery

2024 – výročí 15 let od založení kanceláře

Naše agenda

Prioritou M&Ž je klientům pomáhat a seznámit se s jejich problémy v co možná nejkratší lhůtě. To platí i pro následné vyřizování. Proto kancelář nabízí klientům široké spektrum služeb, přes operativní právní analýzy, písemná stanoviska, přípravu a revizi smluvní dokumentace, výzvy dlužníkům, sepis žalob, zastupování u soudů a správních orgánů, osobní jednání s klienty a jejich smluvními partnery až například po oznamování změn právních předpisů či sledování stavu dlužníků klienta z hlediska rizika možné insolvence aj. Klienty velmi oceňovanou možností je bezesporu využívání unikátního dle našeho vlastního zadání zpracovaného systému elektronické evidence správy případů, tzv. intranet.

Rádi Vás u nás přivítáme

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás nejdříve prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozveďte, v jaké věci požadujete právní službu.Kontaktujte nás